top of page

Hier ligt de echte winst

Bijgewerkt op: 29 nov. 2023


In het financieel onbewuste.

Van jouzelf, je business of je onderneming.

We denken vaak dat we beslissingen over geld nemen op grond van rationele overwegingen en feitelijke gegevens. Op school en in onze opvoeding is dat ons zo geleerd.

In werkelijkheid nemen mensen geen beslissingen op basis van spreadsheets, data of formules. Beslissingen over geld worden genomen aan de keukentafel of in de boardroom op basis van persoonlijke ervaringen en emoties of die van je (voor)ouders, cultureel/sociaal/politiek bepaalde overtuigingen en andere random invloeden van buitenaf of verwondingen van binnenuit.


Beslissingen worden genomen op basis van triggers van uit het onbewuste. Meestal diep verborgen onder vele lagen van verdedigingsmechanismen, conformisme, consumentisme, krampachtig winstbejag, risicomijding en spreiding en angst voor verlies en falen. Deze impulsen bepalen de hoogte van je bankrekening, je omzetplafond en winstmarges.


Helaas is het concept van het ‘financieel emotioneel onbewuste’ bij bedrijven nog niet algemeen bekend of gedefinieerd. Terwijl precies dáár de oplossing ligt van zorgen om en problemen met financiën. Het financieel onbewuste is een combinatie van financieel bewustzijn en emotionele dynamiek binnen een organisatie en het verwijst naar de onbewuste emotionele reacties en patronen die van invloed zijn op de financiële besluitvorming en het financiële gedrag van een bedrijf. Het gaat dan om de manier waarop emoties de financiële processen, strategieën en keuzes van een bedrijf beïnvloeden.


Enkele voorbeelden van het financieel emotionele onbewuste van bedrijven zijn:


1. Emotionele beïnvloeding van besluitvorming: Emoties kunnen een rol spelen bij financiële beslissingen, zoals investeringen, kostenbeheersing of risicobeheer. Bijvoorbeeld, irrationele angst voor verlies kan leiden tot angst om te investeren of hebzucht naar overmatig risicovol gedrag. Beiden onverstandige beslissingen dus.


2. Emotionele reacties op financiële prestaties: De financiële prestaties van een bedrijf kunnen sterke emoties oproepen, zoals trots bij positieve resultaten of angst en frustratie bij tegenvallende resultaten. Deze emoties kunnen van invloed zijn op de manier waarop het bedrijf reageert en zich aanpast aan de financiële situatie. Ook het individueel verbaal en financieel ‘belonen’ van goed presterende werknemers en daarmee emotioneel afwijzen van minder of anders presterende medewerkers brengt pittige emoties mee die invloed zijn op de bedrijfscultuur en prestatie.


3. Emotionele dynamiek binnen financiële teams: Emoties kunnen ook een rol spelen binnen financiële teams, zoals de spanningen tussen financiële afdelingen en andere afdelingen, of de stress die gepaard gaat met budgettering en rapportage. Deze emotionele dynamiek kan de samenwerking en communicatie beïnvloeden, wat uiteindelijk de financiële prestaties kan beïnvloeden.


Het begrijpen van het financieel onbewuste van een bedrijf kan helpen om bewustzijn te creëren over hoe emoties van invloed kunnen zijn op financiële processen en beslissingen. Het kan nuttig zijn om een cultuur van openheid en emotionele intelligentie te bevorderen, waarin medewerkers zich vrij voelen om hun emoties te uiten en waarin er ruimte is voor discussie en reflectie op de emotionele aspecten van financiële beslissingen. Door het vergroten van het begrip van de emoties en de impact ervan op financiële processen en het begrijpen van het krachtenveld van geld is een bedrijf beter voorbereid om evenwichtige en weloverwogen financiële beslissingen te nemen in deze uitdagende tijden van schaarste en krapte.


Geldopstellingen en systemisch werk zijn waardevolle tools zijn om het financieel emotioneel onbewuste van bedrijven te verkennen en te begrijpen. Deze methoden zijn gebaseerd op het systemische perspectief, waarbij wordt erkend dat systemen (zoals bedrijven, instellingen maar ook landen bijvoorbeeld) complexe dynamieken en onderliggende patronen hebben die van invloed zijn op gedrag en resultaat.


Geldopstellingen, ook bekend als financiële opstellingen, zijn een vorm van systemisch werk waarbij representanten worden gebruikt om de verschillende elementen van een financieel systeem (zoals inkomsten, uitgaven, investeringen, schulden) te representeren. Door middel van een opstelling worden de onderliggende dynamieken, verstoringen of blokkades in het financiële systeem zichtbaar gemaakt. Het kan helpen om onbewuste patronen en emotionele factoren te identificeren die van invloed kunnen zijn op de financiële situatie van een bedrijf.


Met behulp van geldopstellingen en systemisch werk kunnen de volgende voordelen worden bereikt:


1. Bewustwording van verborgen dynamieken: Geldopstellingen kunnen onbewuste emotionele en relationele dynamieken aan het licht brengen die van invloed zijn op de financiële situatie van een bedrijf. Het kan bijvoorbeeld laten zien hoe onuitgesproken conflicten, emotionele blokkades of patronen van invloed zijn op het financiële gedrag binnen het bedrijf. Met name voor familiebedrijven is het zeer raadzaam om deze verborgen dynamieken zichtbaar te hebben.


2. Erkennen van verstoringen en blokkades: Door het visualiseren van de financiële situatie in een opstelling, kunnen verstoringen en blokkades binnen het systeem worden geïdentificeerd. Deze kunnen variëren van onopgeloste conflicten tussen afdelingen of teams tot onbewuste overtuigingen over geld en financiën die de groei belemmeren.


3. Het herstellen van evenwicht en harmonie: Met behulp van systemisch werk kunnen interventies worden ingezet om verstoringen in het financiële systeem op te lossen en evenwicht en harmonie te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat conflicten tussen teamleden of afdelingen worden aangepakt, emotionele blokkades worden erkend en geheeld, of dat er bewustzijn wordt gecreëerd rond destructieve financiële gedragspatronen.


Vanaf september 2023 faciliteer ik als gecertificeerd opsteller en Geldpsycholoog Geldopstellingen voor bedrijven, teams of MT’s. Mail voor offerte-aanvraag naar info@hannekevanonna.nl


Meer over Geldopstellingen voor bedrijven en (management) teams:


Geldopstellingen kunnen bedrijven helpen om hun bewustzijn te vergroten door inzicht te bieden in de dynamiek van geld en financiën binnen de organisatie. Bij een geldopstelling wordt er gebruikgemaakt van representanten om de verschillende aspecten van een bedrijf of organisatie te vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld de financiële afdeling, de eigenaren of de werknemers.

Door het opstellen van deze representanten wordt de onderlinge dynamiek tussen deze aspecten zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunnen eventuele blokkades of verstoringen in de geldstroom worden geïdentificeerd en kan er worden gewerkt aan het herstellen van een gezonde geldstroom. Dit kan uiteindelijk leiden tot een betere financiële situatie voor het bedrijf.

Daarnaast kan het werken met opstellingen ook helpen om de onderlinge relaties binnen het bedrijf te verbeteren en de communicatie tussen de verschillende afdelingen te bevorderen, wat uiteindelijk kan leiden tot betere prestaties en een meer duurzame en vloeibare bedrijfsstructuur. Geldopstellingen kunnen ook worden gebruikt voor de boardrooms van bedrijven, waarbij de representanten de bestuursleden of directieleden vertegenwoordigen. Door het opstellen van deze representanten kan de onderlinge dynamiek en communicatie tussen de bestuursleden inzichtelijk gemaakt worden, wat kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en het verbeteren van de samenwerking.

Daarnaast kunnen geldopstellingen ook nuttig zijn voor het managementteam of teams binnen een bedrijf. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de verschillende afdelingen of teamleden als representanten worden opgesteld om de interactie en communicatie tussen deze groepen te verbeteren en blokkades in de geldstroom op te sporen. Dit kan helpen bij het bevorderen van een gezonde werksfeer en het behalen van gezamenlijke doelen. Het werken met geldopstellingen in de context van bedrijven is dus een krachtige manier om het bewustzijn van de organisatie te vergroten en de financiële situatie te verbeteren. Geldopstellingen kunnen helpen bij stagnerende geldstromen binnen bedrijven door inzicht te bieden in de onderliggende oorzaken van het probleem. Vaak zijn er blokkades of verstoringen in de geldstroom die kunnen worden opgespoord door middel van een opstelling. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met onbewuste overtuigingen over geld, problemen in de communicatie tussen afdelingen of medewerkers, of een onbalans tussen geven en ontvangen.

Door het opstellen van representanten voor de verschillende aspecten van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld de financiële afdeling, het management, de werknemers en de klanten, kan men de onderliggende dynamiek van de geldstroom in kaart brengen. Hierdoor worden eventuele blokkades of verstoringen zichtbaar gemaakt en kan er gewerkt worden aan het herstellen van de balans in de geldstroom. Door deze verstoringen aan te pakken en de balans te herstellen, kan de financiële situatie van het bedrijf aanzienlijk verbeteren.


Aanvraag voor Geldopstelling voor bedrijven, mail naar info@hannekevanonna.nl

Of check www.hannekevanonna.nl/geldopstelling ook voor persoonlijke en groeps opstellingen

61 weergaven0 opmerkingen

留言


bottom of page