top of page
Hanneke van Onna | Money Coach | Financiele vrijheid

Hanneke van Onna
Money Coach & Geldpsycholoog

Hanneke is money coach en geldpsycholoog en gespecialiseerd in het ontdekken en oplossen van emotionele en mentale obstakels die je afhouden van een overvloedig leven.
Ze is uitgeroepen tot internationaal Top 20 Money Coach, is geldexpert voor LINDA.,
keynote speaker en schreef meerdere boeken
(The Money Issue 2020, Geldgeheim 2022 & Money Journal 2023).
Zelf leefde ze een tijdje op de armoedegrens en geeft nu haar ‘kostbare’ levenslessen door via coaching, consulting & courses. 

'It's all about money, and yet it's not'

Brouchure Money academy

Doordat alles duurder wordt hebben ook mensen met een baan moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Twee derde (66%) van de HR-professionals merkt dit aan medewerkers en driekwart (77%) geeft aan dat zij door de prijsstijgingen meer begrip hebben voor financiële problemen bij medewerkers.*

 

Medewerkers praten niet over geldproblemen uit schaamte of angst om afgewezen te worden. Met alle gevolgen van dien. Praten over geld, en helemaal over persoonlijke schaarste is iets wat we niet makkelijk doen. We hebben het niet geleerd. Niet thuis, niet op school en niet vanuit de media en maatschappij. Beter niet de vuile was buiten hangen, doorbijten en het zelf fixen.

 

Als money coach en geldpsycholoog is het mijn opdracht om het gesprek hierover te openen. Een goed gesprek over geld en de psychologie erachter kan namelijk wonderen doen. Zeker omdat ieder mens zijn eigen onbewuste destructieve patronen en overtuigingen leeft wanneer het aankomt op financiën. In arm en rijk. Dit inzicht alleen al vermindert stress, het gevoel van er alleen voor te staan en geeft meer vertrouwen naar oplossingen. 

 

Ik sta klaar voor consulting & workshops: 

Voor jouw medewerkers - Financieel fit/ Geldbewustzijn / Praten over geld

Voor werkgevers-organisaties & HR professionals - Financieel fitte medewerkers/ Duurzame inzetbaarheid

Voor financial professionals - de zachte kan van financiën - The Psychology of Money

Voor marketeers in financiële sector - The Psychology of Money

Voor teams & boardrooms - Organisatie Opstelling om financiële ongeziene obstakels zichtbaar en inzichtelijk te maken.

Een bedrijfsopstelling is een magische methode en een bijzondere tool om in te zetten voor teambuilding. 

*wijzeringeldzaken

Brochure money academy
Hanneke van Onna Money coach

Hanneke is een ervaren spreker en werkte 25 jaar in de media, als hoofd marketing voor omroepen (o.a.VARA, AvroTros) en uitgeverijen (o.a. Audax, Sanoma).

 

Ze is featured in vele titels en bladen o.a. in Het Parool, LINDA., Harper’s Bazaar, de Volkskrant, Cosmopolitan, NPO, Glamour, de Ondernemer, Intermediair, FLAIR, Libelle.

Ze is rolmodel voor de Young Lady Business Academy waar ze jaarlijks meer dan 200 jonge meiden toespreekt over het belang van financieel bewustzijn en onafhankelijkheid. Voor het grootste vrouwenmerk van Nederland, LINDA. is ze geldexpert. 

Ze heeft in de afgelopen jaren honderden mensen geholpen op weg naar financiële vrijheid. Door het geven van masterclasses, workshops, lezingen, key notes, coaching en haar eigen online programma My Money Mission. 

Onder andere: Money masterclass/Livestream voor LINDA. lezers. Key note voor Vrouwen in de bouw & infra. Money talk voor klanten van We Know People (recruiters). Dagvoorzitter The Selfmade Summit. College voor Koning Willem I college. Online masterclass voor netwerkclub Bites&Business, Broodfonds, Jonge Beleggersclub Zwolle, vrouwen platform Elfin, event Your Financial Freedom

Ze schreef The Money Issue (2020) | Geldgeheim (oktober 2022) | Money Journal (2023).

Hanneke werd genomineerde voor de Joke Smitprijs (Ministerie van OCW/Emancipatie/2022) en voor de VIVA400 (2021). In 2023 werd kreeg ze de internationale award van Top 20 Money Coach van coachfoundation.com

Hanneke van Onna | LEER VAN DE EXPERT

HannekevanOnna | Money Coach
HannekevanOnna | Money Coach
HannekevanOnna | Money Coach

Disclaimer 

Geen financieel advies

De inhoud van de masterclass is geen financieel advies. De inhoud kan dan ook nooit worden gezien als financieel advies. Je dient altijd zelf gedegen onderzoek te doen naar investeren in ‎welke beleggingsvorm dan ook. Investeer alleen met geld wat je kunt missen. Investeren brengt financiële risico’s met zich mee.

Gebruik van informatie

Hanneke streeft ernaar om altijd juiste, onafhankelijke en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat zowel Hanneke als persoon als ook haar bedrijf Kweendom niet in voor de exacte volledigheid, juistheid, of actualiteit van de informatie. Juist omdat koersen fluctueren.

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze site gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kweendom, Hanneke van Onna. 

 

Kweendom hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

bottom of page