top of page

12 symptomen van money trauma en hoe het op te lossen 

De Impact van Money Trauma en hoe je ervan af kunt komen

 

Wat is Money Trauma?

 

Money trauma kan zich op verschillende manieren manifesteren en heeft een aanzienlijke impact op je relatie met geld, je financiële gedrag en dus je leven. Money trauma ontstaat vaak door negatieve ervaringen met geld in het verleden, zoals schulden, financiële misbruik of opgroeien in armoede. Niet alleen negatieve ervaringen van jou, maar ook die van je (voor)ouders kunnen onbewust als een zware last voelen of repeterende destructieve geldpatronen aftekenen in jouw leven. Deze ervaringen kunnen leiden tot diepgewortelde angst en stress rondom geldzaken en tot problemen met het aantrekken, het hebben en/of het behouden van geld.

 

Wat zijn Symptomen van Money Trauma

Ik benoem hieronder de  12 meest voorkomende en dominante symptomen die geassocieerd worden met money trauma:

 

1. Chronische financiële angst: Voortdurende zorgen over financiële stabiliteit, ongeacht je werkelijke financiële situatie. Dit  we dan geldstress,

2. Compulsief uitgeven of hamsteren: Overmatig uitgeven of extreem sparen dat moeilijk te beheersen is.

3. Vermijden van financiële zaken: Terughoudendheid of weigering om financiële planning, budgettering of geldbeheer aan te pakken. Maar ook weerstand hebben tegen Belasting-, bank en verzekeringszaken bijvoorbeeld.

4. Financiële zelf-sabotage: Gedrag dat je financiële stabiliteit ondermijnt, zoals slechte investeringskeuzes, het niet op tijd betalen van rekeningen of het verwaarlozen van verantwoordelijkheden.

5. Schuld of schaamte rondom geld: Intense schuldgevoelens of schaamte over het uitgeven, verdienen of hebben van geld.

6. Te weinig verdienen: Consistent minder verdienen dan je potentieel of het vermijden van kansen voor financiële groei. Wat ook een vorm van zelf-sabotage is.

7. Schulden cyclus: Herhaaldelijk in de schulden raken ondanks inspanningen om eruit te komen, vaak gepaard met gevoelens van hulpeloosheid.

8. Geld gerelateerde relatieconflicten: Regelmatige ruzies of conflicten met dierbaren over geld en financiële beslissingen.

9. Belemmerd financieel beslissingsvermogen: Moeite met het nemen van beslissingen over geld, wat leidt tot besluiteloosheid of slechte financiële keuzes.

10. Eigenwaarde gekoppeld aan financiële status: Het gelijkstellen van persoonlijke waarde of eigenwaarde aan financieel succes of falen.

11. Angst voor financieel succes: Angst of vrees voor het behalen van financieel succes, soms leidend tot zelf-saboterend gedrag.

12. Financiële PTSD: Het ervaren van flashbacks, intense stress of emotionele nood bij financiële situaties die doen denken aan eerdere trauma’s zoals bij faillissementen of oplichting bijvoorbeeld.

 

Hoe een Geldpsycholoog Kan Helpen

Een geldpsycholoog is gespecialiseerd in het aanpakken van money trauma. Door middel van financiële therapie kan een geldpsycholoog je helpen je relatie met geld te herstellen en financiële blokkades te overwinnen. Dit gebeurt door een combinatie van systemisch, energetisch en psychologisch werk.

 

Wat is Financiële Therapie?

Financiële therapie is een integratieve benadering die elementen van financiële planning, psychologische therapie en gedragsverandering combineert. Het doel is niet alleen om de praktische aspecten van geldbeheer te verbeteren, maar ook om de emotionele en psychologische oorzaken van financieel gedrag aan te pakken. Dit omvat:

 

- Systemisch werk: Het onderzoeken van familiepatronen en erfelijke patronen, emoties en overtuigingen rondom geld.

- Energetisch werk: Het balanceren van energieën en het loslaten van negatieve emoties en associaties met geld. Het oplossen van Geldblokkades.

- Psychologisch werk: Het begrijpen en verwerken van emoties en trauma's die verbonden zijn aan financiële ervaringen.

 

Door deze benaderingen te combineren, kunnen we diepgaande veranderingen teweegbrengen in hoe je geld ziet, ermee omgaat en ervaart. Samen met een geldpsycholoog aan het oplossen van het money trauma en werk je toe naar een gezonde, positieve én vruchtbare relatie met geld.

 


Als je worstelt met money trauma, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Ik ben Hanneke van Onna, een geldpsycholoog en mental money coach. Ik bied een combinatie van systemisch, energetisch en psychologisch werk om money drama, trauma en karma op te lossen. Door middel van financiële therapie kunnen we samen werken aan het herstellen van je relatie met geld en het bevrijden van financiële blokkades.

 

Neem gerust contact met me op voor een consult of meer informatie over hoe financiële therapie jou kan helpen om een betere financiële toekomst op te bouwen.

 

In liefde & overvloed

Hanneke

28 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page