top of page

Privé consult

Je houdt niet van groepstrainingen of lang lopende trajecten. Omdat het je te lang duurt, te weinig is toegespitst op jouw situatie of het niet veilig voelt je financiën en groupe te bespreken. 

Je houdt wel van concreet, no bull shit en grote stappen maken. Je weet alleen even niet hoe of waar te beginnen. Omdat je door de geldbomen het bos niet meer ziet . Of niet duidelijk hebt waar je naartoe wil of kan. Of omdat je jezelf klein houdt. 

 

Je hebt een strategische partner nodig die je in korte tijd naar een hoger niveau tilt. Die kansen ziet die anderen niet zien, die van aanpoten en resultaat houdt en je concreet en recht door zee advies geeft. 

Dit advies komt jou, je leven én je portemonnee altijd ten goede. 

Is dit voor jou?

Hanneke van Onna | Financiele vrijheid | Financiele onafhankelijkheid
Hanneke van Onna | Financiele vrijheid | Financiele onafhankelijkheid

Hoe werkt het?

Door te klikken op de button hieronder verstuur je een emailverzoek voor een gesprek. We sturen je een vragenlijst op en plannen samen een afspraak in. Het consult kan online via Zoom, of op kantoor in Amsterdam.
 

Kosten: 650 euro per gesprek van 1,5 – 2 uur. ex btw 

​​

Klik op de button hieronder.

Boek dan een PRIVÉ CONSULT met Hanneke. Dit kan online of op kantoor in Amsterdam. In 1,5 - 2 uur tijd kijken we samen naar je financiële situatie, verlangen en doelstellingen. 

En waar quick fixes zijn om je huishoudpot of ondernemings-wallet te laten groeien. Dit kan gaan over beleggen, passief inkomen, vruchtbare verdienmodellen of investeren. Of een combinatie ervan. Net waar jouw behoefte ligt. 

Hoe duidelijker jouw wensen, behoeften en vragen des te concreter kunnen we samen aan de slag. Daarom vraag ik je wel om input te geven over jouw economische leven. Only for my eyes natuurlijk!

Van mij krijg je onverdeelde aandacht, energie, kennis, kunde, tools en toegang tot mijn netwerk. 

Lang heb ik geen 1:1 gesprekken gedaan, omwille van tijd. Maar omdat ik zoveel verzoeken krijg voor persoonlijk advies, hulp en coaching, stel ik mijn agenda 4x per maand beschikbaar voor een consult. Voor een bijzonder goed, en life changing, gesprek over geld.

Gun jezelf deze kans.

Disclaimer 

Geen financieel advies

De inhoud van dit boek is geen financieel advies. De inhoud kan dan ook nooit worden gezien als financieel advies. Je dient altijd zelf gedegen onderzoek te doen naar investeren in ‎welke beleggingsvorm dan ook. Investeer alleen met geld wat je kunt missen. Investeren brengt financiële risico’s met zich mee.

Gebruik van informatie

Hanneke streeft ernaar om altijd juiste, onafhankelijke en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat zowel Hanneke als persoon als ook haar bedrijf Kweendom niet in voor de exacte volledigheid, juistheid, of actualiteit van de informatie. Juist omdat koersen fluctueren.

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze site gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kweendom, Hanneke van Onna. 

 

Kweendom hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

bottom of page