top of page

Agency for healthy wealth

Mental and emotional support

for the rich & famous and their families

Hanneke van Onna | wealth coach | vermogenscoach | geldpsycholoog

Opulence

Agency

Veel mensen denken dat geld de oplossing is voor alle problemen in het leven.

Hoewel het zeker helpt om flink vermogen te hebben, brengt rijkdom ook zijn eigen unieke uitdagende stressfactoren met zich mee. De overtuiging 'Geld maakt gelukkig' klopt niet.

Integendeel.

Want wat als je alles hebt in materiele zin maar je je niet gelukkig of vervuld voelt? Dan is geld meer een last dan een lust.

01

MINDER STRESS

02

BETERE COMMUNICATIE

03

MEER VERVULLING

"A partir d'un certain chiffre, les gens déraillent"
Liliane Bettencourt, erfgename L'Oréal | 1922-2017

Hanneke van Onna wealthpsychologist vermogenspsycholoog vermogencoach

Volgens onderzoek van de Purdue University worden het emotionele welzijn en de levenstevredenheid niet langer positief beïnvloed wanneer iemand een bepaalde monetaire drempel heeft bereikt.

 

Op welk punt heeft geld geen positieve invloed meer op welzijn en neemt je geluksgevoel niet meer toe?

Volgens het onderzoek stopt geld met het positief beïnvloeden van emotioneel welzijn wanneer een individu $60.000 tot $75.000 bereikt en stopt het met het beïnvloeden van levenstevredenheid of geluksgevoel bij $95.000. Er wordt verondersteld dat geld helpt bij het vervullen van basisbehoeften en bepaalde gemakken, maar zodra we over die drempel gaan, worden we gedreven door andere verlangens die ons welzijn kunnen verminderen.

 

Lees ook

Hoe materialistischer mensen worden, hoe harder hun emotionele welzijn instort.

Rijkdom & Psychologie

Vermogenspsychologie bevindt zich op het snijvlak van psychologie en rijkdom. Als we het over rijkdom hebben?: It’s complicated  want als we niet oppassen kunnen onze emoties onze financiële beslissingen beïnvloeden. Rijkdom is op zichzelf namelijk geen garantie voor geluk of emotioneel welzijn.

 

Rijkdompsychologie is een verkenning van de psychologische impact van rijkdom in al zijn facetten bij een individu, een gezin of een familie.

Het maakt het onzichtbare zichtbaar. Het ongezegde hoorbaar.

Het is vergelijkbaar met het hebben van een vertrouwd adviseur die de haalbaarheid van zelfkennis, zelfbewustzijn en zelfacceptatie biedt en je helpt je ware capaciteiten te begrijpen, inclusief sterke en zwakke punten. Maar dan over je geld.

HannekevanOnna-53.jpg

Werken met een vermogenspsycholoog kan mensen met extreem hoog inkomen, fors vermogen, familiekapitaal of plotselinge rijkdom (loterij, erfenis, scheiding etc.) helpen om de complexiteit van hun gedachten, gevoelens en gedrag met betrekking tot geld te onderzoeken. Maar ook te ontdekken waar financieel trauma uit de (voor)ouderlijn en/of het familiesysteem een rol speelt in het huidige leven.

Hanneke van Onna vermogenscoach geldpsycholoog familycoach wealthcoach

Wat we doen?

Opulence Agency is gespecialiseerd in het begeleiden en helpen van de ultrarijken en zeer vermogende particulieren en families. We helpen onze klanten om te gaan met stressfactoren die te maken hebben met vermogen en extreme rijkdom en bieden inzichten en praktische tools die helpen bij het omgaan met zorgen, van vandaag en morgen, het verbeteren van relaties, het verminderen van stress en geven van advies over stress, angsten, obstakels en worstelingen met betrekking tot nalatenschappen.


We zijn bekend met het goede leven met zowel oud als nieuw geld en zijn in staat om ons in te leven in de worstelingen die flink vermogen en extreme rijkdom met zich mee brengen. We helpen klanten hun kwaliteit van leven en geluksgevoel te verhogen om de vrijheid te ervaren die met geld gepaard gaat in plaats van het gevoel van ballast en zwaarte. We doen dit met intelligentie, eloquentie en uiteraard in uiterste discretie. 

We werken met:


Families:

 • Verminder spanningen tussen partners of echtgenoten

 • Jullie doelen en visies verkennen om te helpen bepalen hoe jullie je kinderen willen opvoeden.

 • Verbeter de communicatievaardigheden tussen gezinsleden om openlijk te communiceren over geld en verantwoordelijkheid

 • Het bestendigen van generationeel over te dragen fortuin – duurzaamheid van familie geld

 • Zorgen en stress om het verbrassen van het familiekapitaal door kinderen verminderen (verwervers, ervers en bedervers)

 • Kinderen voorbereiden op de erfenis, mentale en emotionele begeleiding rijke jongeren - vermogensopvoeding

 

Individuen:

 • Het gevoel van geluk en vervulling vergroten en het niveau van levens-tevredenheid verhogen

 • Werken aan zelfempowerment, zelfrealisatie, zelfvertrouwen en eigenwaarde

 • Gevoelens van eenzaamheid, isolatie, verdriet of angst verminderen

 

Erfgenamen:

 • Schuldgevoelens als gevolg van geërfde rijkdom verminderen (gekregen geld is toch wat anders dan zelf verdiend geld immers..)

 • Bewegen in de richting van zelfrealisatie en je eigen nalatenschap creëren

 • Verkennen van de uitdagingen en kansen van het erven van geld

 

Levensveranderingen en overgangen:

 • Moeilijke levensveranderingen zoals een echtscheiding, de verkoop van een bedrijf of een onverwachte financiële tegenvaller overwinnen en er soepel doorheen navigeren

 • De emotionele impact op een veranderende financiële situatie – ineens een fortuin op je rekening of plotselinge, tijdelijke armoede als gevolg van bijvoorbeeld een scheiding, faillissement of een financieel fatale keuze

 

Selfmade men & women | De nieuwe rijken of financieel vrijen

 • De negatieve emotionele impact verminderen die aanzienlijke inkomensstijgingen met zich mee kunnen brengen, zoals schuldgevoelens, isolatie, wantrouwen en eenzaamheid

 • Nieuwe gezonde relatie met geld opbouwen

 • Navigeren door veranderingen die kunnen optreden binnen familie, vriendschappen of sociale kringen.

 • Het imposter syndroom begrijpen en er doorheen komen

 • Nieuw geldgedrag aanleren passend bij je wensen en verlangens, voor nu en later, voor jou en je (klein)kinderen

 

(Nieuwe) Partners van vermogenden:

 • Normaliseren en valideren dat je een krachtige en waardevolle partner bent - los van geld

 • Zelfbewustzijn versterken en eigen, krachtige beslissingen nemen

 • Identificeren van de relatie met geld en hoe het je leven beïnvloedt

 • Comfort ontwikkelen met je nieuwe status en rijkdom 
   

"Mensen gaan er maar gewoon vanuit dat als je rijk bent je ook automatisch gelukkig bent. Vermogenden mogen van de maatschappij niet klagen.

Want ze zijn immers rijk. Ik als telg van een adellijke familie voel me binnen het huidige systeem nergens welkom of veilig met mijn problemen. Daarom heb ik Opulence Agency ge-contact. Ik voel me door hen serieus genomen en begrepen en dat is een verademing" 

High-net-worth en ultra rijkdom gaan gepaard met grote uitdagingen, mentale en emotionele problemen zoals isolatie, leegte,

aansluiting missen bij de maatschappij, eenzaamheid, depressie en wantrouwen naar de wereld.

 

Hoe kunnen wij helpen bij psychische problemen?

Het werken met een Opulence Agency kan veel voordelen opleveren, waaronder:

 • Verminderde gevoelens van depressie, angst, schuld en schaamte

 • Het verkrijgen van nieuwe perspectieven:

  • Je relatie met rijkdom in kaart brengen

  • Inzicht krijgen in je houding en percepties over rijkdom met betrekking tot je emotionele en mentale gezondheid

  • Verbeterde communicatie:

  • Je kunt nieuwe communicatiestrategieën leren om uw relatie met uw familie te verbeteren en te communiceren over rijkdom en onderwerpen als erfenis, schenken, goede doelen, filantropie en financiële prestaties.

 • Minder stress:

  • Nieuwe coping strategieën ontwikkelen om interne of externe stress te beheersen en te verminderen, wat kan helpen bij werkprestaties.

  • Verbeterde omgang met anderen en veerkracht:

  • Verbeterde aanpassing en probleemoplossing

Financieel verlies en winst zijn onvermijdelijk als je veel geld te behe(e)r(s)en hebt; het kan aanvoelen als een altijd aanwezige molensteen. Met een heldere geest kunnen we beter omgaan met deze stressfactoren, problemen oplossen en omgaan met verandering.

 • Verbeterde relaties:

  • Werken aan het verkrijgen van nieuwe perspectieven en empathie, het verminderen van stress en het verbeteren van communicatiestrategieën kan je helpen om relaties met je geliefden, familie en collega's te verbeteren. 

 • Destructieve denkpatronen overwinnen:

  • Als je veel geld of vermogen hebt wil dat niet zeggen dat je ook een overvloed-mentaliteit hebt. Als je veel geld hebt komt het juist vaker voor dat je een schaarste-mindset bent, omdat je bang bent om alles te verliezen.  Of deze gedachten en gevoelens nu voortkomen uit een ongezonde relatie met geld of uit pogingen om betekenis en zingeving te vinden - juist los van geld - en je eigen nalatenschap te creëren, het identificeren, definiëren en aanpakken van deze barrières kan je vooruit helpen.

 • Advies over nalatenschap:

  • Terwijl andere professionals helpen met estate  planning, fiscale aspecten etc, helpt Opulence Agency om emotionele en mentale hordes met betrekking invulling en vervulling van de erfenis te nemen.

 • Omgaan met stress bij erfgenamen:

  • Erfgenamen hebben vaak te maken met de emotionele impact van geld. Om het een gezonder plek te geven in hun leven. Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Wij helpen je om deze plek te onderzoeken en in te richten.

bottom of page